2018. 09. 24. hétfő, Gellért, Mercédesz


Rovatok

Szakértő véleménye

Amit a vállalkozásról tudni kell

A könyvelés a mai világban elég összetett feladatokat foglal magába. Európában talán Magyarországon a legbonyolultabb és legváltozatosabb, ami még külön odafigyelést is igényel. Persze a vállalkozások bőven találnak erre a szakmára jelentkezőket, de ez igazából egy olyan bizalmi állás, amit az ember nem bíz kezdőkre és olyan külső könyvelő cégekre, akik nem tudnak teljes körű szolgáltatásokat nyújtani és segítséget adni a mindennapi működésükhöz, és az anyagi biztonságukhoz!  Aki már régóta vállalkozó, általában megtalálja azt a könyvelőt, aki számára mindezeket a feladatokat ellátja, és teljes bizalommal fordulhat hozzá, minden területen! Sajnos előfordulhatnak azonban olyan esetek is, hogy a folyamatos jogi és számviteli feladatok változását már sokan nem tudják kellőképpen követni, így jönnek a problémák, levelek, felszólítások, amik a bizalom elvesztését eredményezik! Sok esetben a vállalkozások is hibásak, hiszen ma már bárki indíthat felelőtlenül, meggondolatlanul egyéni vállalkozást egy gyors ügyfélkapus regisztrációt követően pár gombnyomással, vagy akár céget alapíthat akár egyedül is, amiben akár a korlátlan vagyonával felelős lesz. Fontos tehát, hogy mielőtt vállalkozásba kezdenénk, feltétlenül keressünk fel egy felelős tanácsadót, aki a lehető legtöbb vállalkozási formát el tudja mondani, ami közül ki tudjuk választani a nekünk leginkább megfelelőt, hiszen amit sokan nem mondanak el , hogy ha már nem szeretnénk a választott formában tovább működni, akkor nem tudunk változtatni olyan egyszerűen! Tehát összefoglalva egy  vállalkozás sikeres működéséhez nagyon sok információt kell összegyűjtenünk , hogy a helyes döntést meg tudjuk hozni . Az alábbi kérdések remélem, segítséget nyújtanak pár kérdésben!

Ki is lehet vállalkozó, és mik a feltételei a vállalkozás kiváltásának?

Egyéni vállalkozó lehet a magánszemély, aki belföldön üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. Az egyéni vállalkozás indítása elektronikus úton történik, amihez úgynevezett ügyfélkapus regisztráció szükséges (ezt bármely okmányirodában elintézhetjük.) A vállalkozás indításakor be kell jelenteni a fő- és egyéb tevékenységi köröket a mindenkor hatályos „Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke” (ÖVTJ) kódok szerint. Több tevékenységi kör szakképzettséghez, illetve engedélyhez kötött, aminek a meglétét nekünk kell lenyilatkoznunk. Ha nem rendelkezünk valamilyen szakképzettséggel vagy engedéllyel, az adott tevékenységet csak alkalmazott vagy alvállalkozó útján végezhetjük. A vállalkozás indítása után minden adatszolgáltatást és bevallást (kivéve az iparűzési adóbevallást) elektronikusan kell teljesíteni. Tehát ez egy gyors és olcsó formája annak, hogy vállalkozók legyünk, és belekóstoljunk az üzleti élet menetébe. Ez azért is jó kezdés, hiszen ezt a vállalkozói tevékenységet tudjuk a leggyorsabban és a legolcsóbban abbahagyni, és másik formát választani, illetve visszatérni a munkaviszony keretei közé!

Kinek érdemesebb céget alapítani?

Elsősorban üzleti, stratégiai szempontból hasznos lehet, ha vállalkozásunk gazdasági társasági formában működik, mivel az üzleti partnerekkel, lehetséges befektetőkkel egészen más helyzetből lehet tárgyalni egy ügyesen felépített cég tulajdonosaként. Kissé leegyszerűsítve, akadnak olyan helyzetek, amikor egy cég „optikailag” jobban mutat. Érdemes azt is megfontolni, hogy sem az egyéni vállalkozókat, sem a közkereseti, betéti társaságok tagjait nem védi a korlátolt felelősség intézménye, így akár személyes vagyonuk is veszélybe kerülhet, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy terveztük.

 

Milyen cégformák vannak?

A cégforma választás komoly döntés egy induló vállalkozás esetében. A leggyakoribb cégformák a betéti társaság (bt.), a korlátolt felelősségű társaság (kft.), a részvénytársaság (rt.), és a közkereseti társaság (kkt.). Induló társaságok általában Bt., vagy Kft. formájában alakulnak.

Bármelyik cégforma esetén kell egy vezető tisztségviselő, aki jogviszonyát többféle módon láthatja el. Cégalapítás esetén az alapító okiratban, vagy a társasági szerződésben fel kell tüntetni az induló vállalkozás főtevékenységét, és további tevékenységeit. Ezek a tevékenységek egységes ágazatai osztályba sorolásban találhatóak.

Betéti Társaság:

Bt. jogi személyiséggel rendelkezik. Alapításához minimum két tag kell, egy beltag és egy kültag. A beltag a társaság működésért teljes vagyonával korlátlanul felelős. Ez azt jelenti, ha a vállalkozástartozást halmoz fel, a beltagnak adott esetben a magánvagyonával kell a tartozás miatt helytállnia. Minimum törzstőke nincsen meghatározva. Üzletvezető csak a társaság beltagja lehet.

Közkereseti társaság:

A társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. A társaság tagjai személyesen közreműködhetnek a társaság tevékenységében. A tagot személyes közreműködéséért díjazás illetheti meg. A társasági szerződésben a tagok az üzletvezetéssel egy vagy több tagot is megbízhatnak; ebben az esetben a többi tag üzletvezetésre nem jogosult. 

Korlátolt Felelősségű Társaság:

Kft. jogi személyiséggel rendelkezik. Alapítható egy vagy több taggal. A Kft. nagy előnye a Betéti Társasággal szemben, hogy a vállalkozás tulajdonosainak anyagi felelőssége csak a cégben lévő tulajdonrészük erejéig terjed, de speciális esetekben a magánvagyon is követelhető, ha az ügyvezető nem a tőle elvárható gondossággal járt el!

Törzstőke minimum 3 000 000 Ft, amit bankszámlára, vagy ha a pénzkezelési szabályzat megengedi házipénztárban is tarthat, erről nyilatkozni kell. Ügyvezető lehet a társaság tagja, de lehet kívülálló személy is munkaviszonyban.

Részvénytársaság:

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes nem felel. Rt. zártkörűen vagy nyilvánosan működik. A nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb 20 000 000 Ft-nál, a zártkörű részvénytársaság alaptőkéje pedig nem lehet kevesebb 5 000 000 Ft-nál.

Mennyibe kerül a vállalkozói igazolvány/ cégalapítás?

Egyéni vállalkozás Magyarországon 2013-tól díjmentesen indítható. A vállalkozói igazolvány 10.000 Ft-ba kerül, de már nem kötelező kiváltani. Az okmányirodai regisztrációt követően elektronikus adatlapot kapunk email-en, amit ha kinyomtatunk, személyes okmányainkkal együtt vállalkozói igazolványunkat helyettesíthetünk vele. Cég alapítása megközelítőleg 120.000-180.000 Ft-ba kerül, amely az ügyvédi munkadíjat és a közzétételi illetékeket is tartalmazza. Fontos döntés hogy az egyszerűsített vagy a bővített társasági szerződést kérjük elkészíteni, illetve egy vagy többszemélyes társaságot kívánunk alapítani.

Mi a különbség, ha valaki ÁFÁS vagy ÁFA mentes?

Főszabályként az alanyi adómentes vállalkozás az értékesítéseinél adót nem számít fel, a beszerzéseinél adó levonási jog nem illeti meg.

Annak a vállalkozásnak „éri meg” ezt az adózási módot választani, amely várhatóan 6 millió forint alatti árbevételt fog realizálni egy adóévben, várhatóan nagyobb beruházást nem fog alkalmazni. Az alanyi adómentes időszakban nem érdemes nagyobb értékű tárgyi eszközt beszerezni, hisz az előzetesen felszámított áfát nem lehet majd levonni.

Megszűnik az alanyi adómentesség abban az esetben, ha az adóalany átlépi a 6 millió forintos értékhatárt, ebben az esetben az adóalany két évig nem választhatja újra az alanyi adómentességet. Az adóalany saját döntése szerint is kiléphet az adózási mód alól. Lényegesen egyszerűbb az ilyen kisvállalkozások könyvelése, ezért kedvezőbb a könyvelési szolgáltatás ellenértéke is.

Az áfa fizetésre kötelezetteknek havonta, negyedévente, vagy évente kell bevallaniuk és megfizetniük az általános forgalmi adót attól függően, hogy a fizetendő és a levonható adó különbözete mekkora.

Alapvetően, az alakulás évében minden cég havi gyakoriságú áfa bevallási kötelezettséggel indul.

KATA? Mi az?

A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya lehet választása alapján: az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a KKT. és a BT. Ez az adózói forma  azért lényeges, mert az ezen vállalkozásokat eddig terhelő adók alól mentesít a tételes adó. A kisadózó maga az érintett magánszemély lesz, akire tekintettel a vállalkozás a kisadózói státuszt választhatja. Ha kisadózást kívánnak választani, a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységet (ÖVTJ  68.20) előtte töröltetni kell. Értelemszerűen ezen tevékenység nem is végezhető.  Nem választhatja az az adózó akinek 2 éven belül adószámát felfüggesztették vagy törölték. A kisadózó vállalkozás terhére az adóhatóság számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért mulasztási bírságot állapít meg. Tehát ha szolgáltatunk, illetve kiskereskedést akarunk magunk üzemeltetni, akkor ez egy nagyon kedvező adózási forma, hiszen szinte alapítási és fenntartási költségek nélkül belevághatunk a vállalkozás világába. A havi tételes adó 50 e Ft, ami szinte az összes adónkat, és járulékunkat kiváltja, nem beszélve arról, hogy sok kiadási számla gyűjtögetésétől is megszabadíthat minket. Persze van némi hátránya is, ami nagyrészt a táppénzünk illetve a majdani nyugdíjunk alapját érinti, viszont ezt is kiküszöbölhetjük azzal, hogy az emelt KATA összeget fizetjük, ami jelenleg 75 e Ft. Nem javasolt viszont annak, akinek évek óta és várhatóan 2015-ben is magasabb árbevétele van 6 Millió Ft-nál, hiszen ezek után jön az ÁFA és a 40 %-os büntető adó!

Mit is csinál valójában helyettünk a könyvelő?

A könyvelő nagymértékben a vállalkozóra támaszkodik, hiszen az alapadatokat és a bizonylatokat tőle kapja meg, amik ha időben feldolgozásra kerülnek, akkor van lehetőség személyesen megbeszélni az esetlegesen felmerülő kérdéseket, illetve megoldást találni a problémára! Tehát a könyvelő akkor tud felelősségteljes munkát végezni, ha a vállalkozó is hasonlóképpen kezeli a cége, vállalkozása ügyeit, viszont a későbbi feladatokat már a könyvelőnknek kell elvégeznie teljes körűen, hiszen a vállalkozó akkor tudja maximálisan működtetni a cégét, ha a megfelelő háttér mögötte van. A könyvelő ezek után már ellátja a bizonylatok összerendezését, lekönyveli a számlákat, majd a bérszámfejtés után legalább negyedévente, néha ha szükséges havonta tájékoztatást ad a kialakult a pillanatnyi nyereségről illetve esetlegesen veszteségről. Ezek után javaslatot tesz arra, hogy a költségeink csökkentésére milyen megoldások vannak, ami közül kiválaszthatjuk a nekünk leginkább megfelelőt. A jelenlegi piaci helyzet rengeteg lehetőséget nyújt pályázatok benyújtásához, amik nagy részben kiválthatnak olyan költségelemeket, amik nélkül jelentősen tud vállalkozásunk fejlődni!

Milyen gyakran kell a könyvelőhöz menni?

A könyvelőnek szüksége van az alapbizonylatokra havi rendszerességgel, hiszen ha ezeket nem kapja meg, akkor nekünk sem lesz információnk a vállalkozásunk pénzügyi és adóügyi helyzetéről! Vannak olyan kisebb vállalkozási formák, (egyéni vállalkozásoknál alanyi adómentes, ill. KATA szerint adózó) ahol negyedéves adatokat, számlákat is összevárhatunk, mert nincs havi lejelentési kötelezettség. A könyvelő felkeresését sokan tehernek veszik, mert egy kötelező elem kell, hogy legyen a gépezetben, de ha ésszerűen megtervezzük a találkozót és felkészülünk rá, hogy kérdezzünk is és segítséget kérjünk pár probléma megoldására, akkor megnyugodva térhetünk vissza feladataink ellátásához!

Mit várhat el a vállalkozó a könyvelőjétől?

Összefoglalva a könyvelőnk a legfőbb bizalmasunk, hiszen neki olyan üzleti dolgokat mondhatunk el, amit más gazdasági szereplők nem tudhatnak. A vállalkozásunk biztonságos működése nagymértékben függ tehát attól, hogy választjuk meg a könyvelőnket, tanácsadónkat, aki nem az adót közli velünk év végén, illetve a fizetendő ÁFÁT küldi el nekünk sms -ben a határidő előtt 1 nappal, hanem időben tájékoztat és figyelmeztet minden olyan eseményre, ami befolyással lehet vállalkozásunkra!

 

Remélem sikerült egy-két hasznos információval szolgálnom a későbbi sikeres tervek megvalósításához, és a meglévő vállalkozásunk biztonságos, zavartalan működéséhez!

 

Horváth Zsolt Könyvelő

 

2015-04-03

KISALFÖLD TREND A FACEBOOKON
IMPRESSZUMMÉDIAAJÁNLATELÉRHETŐSÉGEKTERJESZTÉSI PONTOKÁSZF