2018. 09. 24. hétfő, Gellért, Mercédesz


Rovatok

Ezo

Asztrológiáról általában

Az asztrológia ősi tudás, nem a "jóslás" a lényege, ahogy mostanában elég sokan gondolják, hanem az önismeretről szól.

Aquinoi Szent Tamás mondta: „A bölcs uralkodik a csillagok fölött, ahogy önmaga fölött uralkodik".

Az asztrológia feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény (legtöbbször egy személy születése) sorsának minél pontosabb meghatározása. Tudománytörténeti szempontból a csillagászat tudományának előfutára. Az asztrológiai tanítások kialakulását az európai hagyományok elsősorban Mezopotámia (Kr.e. 8. század), illetve Babilónia (Kr.e. 5. század) papságához kötik. Hasonlóan alakult ki az asztrológia az ősi Egyiptomban és Görögországban a 2. században. Az asztrológiát ma is széles körben alkalmazzák.

Az asztrológia az ezoterika (ezoterikus tudás) egy alkalmazása, annak egy vetülete. Az asztrológia nézetei szerint a csillagok nem határozzák meg az egyes ember életét, hanem csak egy lehetőséget biztosítanak bizonyos összefüggések felismerésére, az egyén belső természetének, illetve előtte álló „feladatainak” megismerésére. A megismert tények nem konkrét eseményeket írnak elő, nem a jövőt mondják meg, hanem azt, hogy az egyénnek milyen (általában jellemfejlődési) feladatai vannak, melyeket szabad akarata szerint valósíthat meg, vagy akár próbálhat elkerülni.

Az asztrológia vizuális megjelenítési formája a horoszkóp. A „horoszkóp” szó pontos jelentése: „óra-kép”, mely alatt a Nap, a Hold és a bolygók egy megadott időpontban a Föld egy megadott pontjáról látható (tehát látszólagos) elhelyezkedését értjük az állatövön. A vizsgált égitestek látszólagos égi pozíciójának pontos kiszámításához szükséges az alany születési éve, hónapja, napja, lehetőleg negyedórán belüli születési ideje és születési helye. Minél pontosabb időt vesz figyelembe a horoszkóp, annál aprólékosabb, részletesebb az eredmény, ezért igen jelentős eltérések mutatkozhatnak a csak a születés hónapját vagy napját figyelembe vevő horoszkópok és a percre pontosan kiszámított horoszkópok között, melyek nem csak a nap pozícióját, hanem az összes asztrológiai objektum helyzetét és kölcsönös elhelyezkedését is figyelembe veszik. Az úgynevezett újsághoroszkópok csak a Nap zodiákusban elfoglalt állatövi jegy szerinti pozícióját tárgyalják, így ezek nem teljesen pontos horoszkópok.

 

Önmagunk fölött úgy tudunk uralkodni, ha megismerjük önmagunkat, ehhez nyújt segítséget az asztrológia. Létezik szabad akarat, és eleve elrendelés, a sorsunkat meg kell élnünk, mese nincs, de hogy hogyan, milyen szinten, az a szabad akaratunkon múlik. Például egy betegséget nem feltétlenül kell betegség formájában, fizikai síkon megélnünk, ha azzal az adott analógiával, amit akkor, ott meg kell tapasztalnunk, más módon is képesek vagyunk találkozni, másképp is megélhetjük, és elvileg képesek vagyunk erre, akkor nem szükséges, hogy betegség formájában tapasztaljuk meg a megtanulnivalónkat. A bolygók nem hatnak ránk, és nem kényszerítenek minket semmire, szimbólumok, mint például egy közlekedési tábla az út szélén, és rajtunk múlik, hogy figyelembe vesszük-e azt a jelzést, például egy stop táblát, vagy megállás nélkül tovább hajtunk, és vállaljuk az esetleges következményeket, például egy baleset, vagy a rendőri büntetés formájában. Egy pontos születési időpontra kiszámított horoszkóp megbízható képet tud adni az illető jelleméről, tulajdonságairól, életsorsáról, az életeseményeinek várható bekövetkezésének időpontjáról.

Két ember horoszkópjának összehasonlításával megtudhatjuk, hogyan jönnek ki egymással, mint barát, munkatárs vagy házastárs. Megérthetjük, mik lehetnek kapcsolatuk buktatói, hogy mire számíthatnak egymástól. Ez hatalmas ajándék, hiszen előre látva és készülve az örömök és lehetőségek mellett a nehézségeket is, jó és felelős döntéseket hozhatunk meghatározó kapcsolatainkról.

Az ember rendkívül bonyolult lény. Ha nem így lenne, akkor a 12 asztrológiai típus általános jellemzései elegendőnek bizonyulnának arra, hogy bárkit jellemezzünk, belerakjuk a 12 skatulya valamelyikébe és kész.

Mindannyian tudjuk, hogy korántsem így van ez, még az érdeklődő laikusok is nap, mint nap tapasztalhatják, hogy mennyi kivétel akad, sőt: szép számmal olyan eset is, hogy egyáltalán nem jellemző valakire az, amit a dátum szerinti jegyéről tartanak.

Az egyéni horoszkópokkal való foglalatosság adja meg a kulcsot, a választ arra a kérdésre, hogy miért van ez, s segít igen árnyaltan szemlélni egy ember motivációit, alaptulajdonságait, ellent-mondásait, a külvilág ingereire adott reakcióit, kapcsolatrendszerét – s ahogy egyre jobban körbejárjuk, úgy jutunk egyre finomabb részletekhez. Ezen felül egy horoszkópban benne van az adott illetőnek nemcsak a jelleme, hanem a sorsa és az összes olyan ember, akivel kontaktusban van.

Ahhoz, hogy az említett részleteket értelmezni tudjuk, meg kell ismerni a személyi horoszkóp egyes összetevőinek jelentését és azt, hogy a végtelen számú kombinációs lehetőségekből vajon melyik lesz érvényes az éppen vizsgált illetőre.

Az állatövi jegy tizenkét részre (csillagjegyre) osztja az ekliptikát, azaz azt az utat, amin a Nap a Földről nézve végighalad egy év alatt. Az ókori Babilonból származik; ez az első ismert égi koordináta-rendszer. Ma az asztrológiában használják.

Az állatövi jegyek nemcsak tulajdonságokat, hanem analogikusan összefüggő jelenségeket is képviselnek (a természet, az emberi testi, a lélektan területén, stb.). A Kos jegy például emberi vonásként harciasságot, a természetben a tavasz elejét, a tájak közül a sivatagot, a növények közül a kaktuszokat, az állatok közül a ragadozókat, a testben pedig a fejet és a fogakat jelöli.

Az állatövi jegyek logikáját megérthetjük egymás utáni sorrendben (Kos, Bika, Ikrek, Rák...), mivel egymást követő, egymást tovább alakító témákat képviselnek. Ellentétpárokként is megjegyezhetjük őket, azaz az egymással szemben álló, egymást kiegészítő, azonos tengelyen lévő jegyek logikája alapján (Kos- Mérleg, Bika- Skorpió, Ikrek- Nyilas, Rák-Bak...).

A zodiákus jegyeit háromféle módon csoportosít-hatjuk: elemük, pólusuk és minőségük szerint. Elemük szerint lehetnek tűz, föld, levegő és vízjegyek. Pólus szerint megkülönböztetünk pozitív és negatív jegyeket. Minőségük szerint lehetnek kardinálisak, szilárdak és változók.

2015-06-05

KISALFÖLD TREND A FACEBOOKON
IMPRESSZUMMÉDIAAJÁNLATELÉRHETŐSÉGEKTERJESZTÉSI PONTOKÁSZF