2018. 09. 24. hétfő, Gellért, Mercédesz


Rovatok

Ezo

Radiesztézia 1. rész

Radiesztézia mérés és a földsugárzások

Radiesztézia és vizsgálati területei

Radiesztézia, mi is az? A Radiesztézia nem más, mint földsugárzás -érzékelés, sugárzás -észlelés. Napjainkban szerencsére, elsősorban az emberek egészségének és a környezet védelmének érdekében, újra előtérbe került ez a radiesztéziai vizsgálati módszer és eljárás, azaz a káros földsugárzások mérése és árnyékolása. A modern ember ma már nemcsak arra fordít figyelmet, hogy hogyan bánik a testével, és hogy mit vesz magához, hanem a környezetének radiesztéziai, földsugárzástani harmonizálására is. Teszi ezt leginkább azokon a területeken, ahol életének nagy részét tölti, azaz ahol álomra hajtja a fejét, illetve ahol dolgozik és tanul. Környezetének mágneses terének harmonizálásával és a káros földsugárzások árnyékolásával annyit tesz önmagáért és szeretteiért, mintha mindennap egy gyógyító szentélybe járnának, ...és ez nem más, mint az otthonuk..:-))!

A Radiesztézia ősrégi tudomány. A földsugárzások mérésének legrégebbi nyoma az ie. 2200. évből származik, amikor is egy kínai Yü nevű császár rendeletet adott ki arról, hogy a ház építése előtt a házhelyét földsugárzás szempontjából ki kell mérni. A fáraók korában a papok titkos tudástárába tartozott a Radiesztézia, például a piramisok helyének megállapításánál. Európában is a legnagyobb radiesztézák a papok voltak, hiszen ennek alapján jelölték ki a templomok és székesegyházak helyét.

Radiesztézia vizsgálati területei

Radiesztézia vizsgálati területei körébe tartozik a geotronika, a technikai sugárzások, a fitoradiesztézia, a paramedikus radiesztézia, és a teleradiesztézia. Röviden ismertetjük a különböző szakterületeket, melyek sok érdekességgel és figyelemfelkeltő részekkel szolgálhatnak mindenki számára.
Geotronika: kimondottan a földsugárzásokkal és azok élettani hatásaival foglalkozik az emberre nézve.
Technikai sugárzások: ez alatt, az ember által alkotott elektromos és mágneses berendezések által létrehozott sugárzásokat értjük, illetve vizsgáljuk hatásukat a környezetre és az élő szervezetre nézve.
Fitoradiesztézia: ez a terület a sugárzás mérés mezőgazdasági területével foglalkozik, azaz hogy a növényekre milyen hatást fejtenek ki a különböző földtani hatások, sugárzások.
Paramedikus Radiesztézia: ez a terület kimondottan az állatok diagnosztizálásával és az ember és az állat energetikai kapcsolatával foglalkozik.
Teleradiesztézia: segítségével tér-és időkorlátozás nélkül különböző információkhoz juthatunk.

A növények és az állatok természetes radiesztéziai „alapismeretei”

A sáv-elektromágneses földsugárzások nemcsak az emberre, hanem az élővilág minden „tagjára” is hatással vannak. Így a növényeknek sem mindegy, hogy milyen földsugárzási zónába, azaz, milyen ingerzónába ültetjük őket. Például lényeges, hogy a nemesített gyümölcsfák többségét ne Hartmann-féle földsugárzási sávba ültessék, mert lehet, hogy nem tud gyökeret verni, vagy rövid időn belül elpusztul. Ha például a diófát kettős vízér földsugárzási zóna fölé ültetjük, akkor sokkal hamarabb hoz termést. A ribizli és az egres olyan érzékeny, hogy sávmentes (földsugárzásmentes) helyre kell ültetni. A növényeknek is van természetesen aurájuk, elektromágneses kisugárzásuk, melyeket mérni és érzékelni is lehet. Ezek szerint van olyan növény, amelyik energiaadó és van, amelyik inkább energiaelszívó hatással bír (gyógynövények). Régóta „köztudott”, hogy amelyik földsugárzási zónát a macska szívesen választja fekvő és tartózkodási helyéül, és ott jól érzi magát, azon a földsugárzási helyen ember ne sokat tartózkodjék! Ezek a helyek a mérés során „tudományos” igazolást is kaptak, mivel itt a földsugárzások közül a Hartmann sávok kereszteződési pontjait találhatjuk meg. A kutyák azonban kerülik ezeket a földsugárzási helyeket, tehát soha nem fekszenek negatív földsugárzású helyekre, sőt, a kutyák megtalálják a legoptimálisabb földsugárzású helyeket is.

Mindenkire hatással van az állatok közelsége, gyógyító és kiegyensúlyozó szerepük nagyrabecsülést érdemel! Nemcsak energetikailag segítenek az energiablokkok feloldásában, de tiszta lét-eszenciájukkal, lelkileg is nagy „blokk-oldók”, segítőtársak. Egy nemzet, társadalom intellektuális és lelki fejlettségét nagyban tükrözi az élővilághoz, környezethez való viszonya, megbecsülése is!

Az állatok elektromágneses érzékenysége egyértelműen megmutatkozik a tájékozódási képességükben, leginkább feltűnő ez számunkra a levegőben és a tengerben való tájékozódás színterén. Sokunk bánatára a bálnák és delfinek partra vetik magukat, és nem találják a visszavezető utat gyakran még az után sem, hogy visszasegítették őket a vízbe. Ez a jelenség egyértelműen a Föld elektromágneses átrendeződésével magyarázható, melyet ők érzékelnek is. Idővel, ha már megszokták az új elektromágneses elrendeződést, vibrációt, meg fog szűnni ez a rémisztő esemény is.

Geotronika és a pozitív, gyógyító hatású területek

A Földfelszín és ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7,83 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). 1978-ban kiderült, hogy a Schumann hullámok megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfahullámainak rezgésszámával. A Schumann hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt (rácsot, hálót) alkotnak így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos. Ez a mágneses tér hangolja össze szervezetünk egész kémiai folyamatát, ez a mező gondoskodik az emberi szervezet egészségének, harmóniájának fenntartásáról is. Az űrállomásokon mesterségesen állították elő az asztronauták számára a Schumann rezonanciát, hogy szervezetükben ne tolódjék el az energetikai egyensúly.

Földsugárzások mérésének intuitív módszerei és radiesztéziai alapjai

Földsugárzások helyének és fajtájának mérésének legegyszerűbb és egyik leghatékonyabb módja, a Lengyel pálcával és a Magyar pálcával (Natura Biotérenergetikai Központ kifejlesztette ki) való mérés. Létezik még az ingával és a fából készült kettős pálcával való méréstechnika is. A pálcán kívül szükség van még egy iránytűre is, az égtájak ismerete nagyon fontos, pl. a Hartmann hálók beazonosításához.

Oroszországban a radiesztézia akadémiai szinten, azaz tudományos szinten elfogadott és tudományosan vizsgált tény. Dr. Habalik megállapította, hogy az agy közvetlenül képes érzékelni az elektromágneses elváltozásokat. Állatkísérletekben kimutatta a tobozmirigy és agyalapi mirigy vertikális, míg az agykéreg horizontális polarizációjú érzékenységét, reagálását a mágneses tér megváltozására.

Következő számunkban: Földsugárzások fajtái, káros földsugárzások

2015-08-04

KISALFÖLD TREND A FACEBOOKON
IMPRESSZUMMÉDIAAJÁNLATELÉRHETŐSÉGEKTERJESZTÉSI PONTOKÁSZF